Mission

Amsterdam United wil een thuis zijn voor alle UvA studenten. Amsterdam United wil een thuis creëren voor alle UvA studenten. Vanuit Amsterdam United zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd, zoals;  debatten, bijeenkomsten en  filmavonden. Bij al deze activiteiten staat diversiteit centraal. Door middel van deze activiteiten wil Amsterdam United de discussie over diversiteit aanzwengelen binnen de UvA en intercultureel bewustzijn creëren bij alle UvA studenten. Daarnaast begeleidt Amsterdam United eerste generatie-studenten, en studenten met een migratie-achtergrond die tegen obstakels aanlopen in hun studietijd. Er wordt veelal  een negatief verband gelegd tussen studiesucces en diversiteit. Wetenschappelijk onderzoek heeft daarentegen aangetoond dat diversiteit en studiesucces goed samen kunnen gaan, indien dit op de juiste manier wordt begeleid. Een universiteit die een inclusiever klimaat ontwikkelt, kan juist goed scoren op het gebied van studiesucces, en daaraan willen wij bijdragen. Amsterdam United wil concreet bijdragen aan de begeleiding van studenten met een migratieachtergrond en eerste generatie-studenten, om zo studie-uitval te verminderen en het studiesucces te vergroten. Dit doet Amsterdam United onder andere door middel van het verzorgen van trainingen in academische vaardigheden en profilering op de arbeidsmarkt, het organiseren van activiteiten waarbij studenten een netwerk kunnen opbouwen en een mentorprogramma door en voor studenten.

Vision

Amsterdam United wil een superdivers platform creëren waarbij het oprekken van de eigen comfort zone en het creëren van nieuwe intersecties centraal staat. De UvA bevindt zich in een stad met een grote variëteit aan identiteiten en achtergronden. Amsterdam United wil graag dat de UvA meer een afspiegeling van Amsterdam wordt. We willen, in de woorden van Halleh Ghorashi,  een ‘veilige ruimte’ creëren die studenten inspireert. Een plek waar waar elke student geïnspireerd wordt, kennis opdoet, in aanraking komt met andere visies en op deze manier zichzelf ontwikkelt.

Amsterdam United is een superdivers platform vanuit waar er gestreefd wordt om allerlei begrenzingen – van etnische, religieuze, seksuele, politieke, of andere aard – te overstijgen. Amsterdam United wil ervoor zorgen dat er interacties en relaties ontstaan tussen mensen, die anders misschien niet met elkaar in contact zouden komen. Hierbij gaat Amsterdam United op zoek naar nieuwe gemeenschappelijkheden, zonder datgene wat ons divers maakt uit het oog te verliezen. Amsterdam United richt zich niet op afgebakende groepen, maar gaat in op de verbindende behoeftes van alle studenten. Wij zien diversiteit als een methode om open met ‘de ander’ (en zo met onszelf) om te gaan.  Elkaar  confronteren met andere gedachten, overtuigingen, levenswijzen en inzichten en zodoende elkaars horizon te verbreden horen hier ook bij. De onderzoekers Jakob Lauring en Jan Selmer stellen in “Multicultural Organizations: Does a Positive Diversity Climate Promote Performance?” dat open staan voor diversiteit in taal, waarden en informatie leidt tot sterke positieve associaties met prestaties en de tevredenheid binnen een groep. Het onderzoek is gebaseerd op 489 leden van multiculturele academische afdelingen. Het verband tussen diversiteit en groepsprestaties is een belangrijk onderwerp, daar de populatie van de academische wereld steeds diverser wordt. Uit het onderzoek, en verscheidene onderzoeken die in het artikel worden genoemd, komt sterk naar voren dat studenten die open staan voor diversiteit onder andere beter in staat zijn om informatie te verwerken, creatiever zijn en tot een beter probleemoplossend vermogen binnen een groep leiden. Kortom: niet alleen studenten hebben baat bij ervaringen met diversiteit, de UvA geniet ook van de voordelen die breder ontwikkelde studenten met zich mee brengen.