Asva studentenunie en Amsterdam United maken zich grote zorgen over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Dit zeggen beide organisaties naar aanleiding van het rapport De staat van het onderwijs, dat de Onderwijsinspectie gisteren publiceerde. Uit het rapport blijkt dat het Nederlandse onderwijs ‘te veel talenten van leerlingen en studenten onbenut laat’

Asva en Amsterdam United sluiten zich daar bij aan. ‘De sociaaleconomische klasse en herkomst van studenten zijn bepalend zijn voor de doorstroom in het onderwijs en het studiesucces.’ Bovendien wordt de afnemende toegankelijkheid volgens Asva en Amsterdam United verdoezeld door de florerende toestroom van internationale studenten. Daardoor zou ‘het daadwerkelijke probleem’ volgens Asva en Amsterdam United ‘minder op de voorgrond treden’.

Emancipatiemotor

Asva-voorzitter Henriëtte Hoogervorst: ‘Het onderwijs hoort een emancipatiemotor te zijn, maar uit dit rapport blijkt dat er nog veel aan gesleuteld moet worden. Het pijnlijke is dat diversiteit nog steeds niet gewaarborgd wordt in het Nederlands onderwijsstelsel.’

Sherilyn Deen, voormalig bestuurslid van Amsterdam United voegt daaraan toe: ‘Te vaak wordt er nog gedacht dat formele toegang tot de universiteit volstaat. Dat studenten uit ondervertegenwoordigde groepen, eenmaal op de universiteit, veel uitsluitingsmechanismen ervaren wordt niet gezien en de verantwoordelijkheid bij uitval wordt als gevolg daarvan vaak volledig bij deze studenten zelf gelegd.’

Hardnekkig probleem

Kansenongelijkheid is volgens de Onderwijsinspectie ‘een hardnekkig probleem’ dat lastig oplosbaar blijkt. Dat begint al bij verschillen tussen kinderen met laagopgeleide en hoogopgeleide ouders: die laatsten hebben veel kansen op een succesvolle school- en studiecarrière dan kinderen met laagopgeleide ouders.

Dat verschil zet zich voort op de arbeidsmarkt, te meer daar de doorstroom van het mbo naar het hbo achter blijft en daarmee de kansen op de arbeidsmarkt. ‘Het effect van de ouderlijke situatie op de mogelijkheid om te studeren blijkt groot’, zegt Hoogervorst. ‘Onderwijs wordt steeds meer alleen voor de witte elite. Er moet nu actie worden ondernomen worden’. Yasmina El Ouardani van Amsterdam United: ‘Het wordt nu echt tijd dat er expliciet beleid wordt gemaakt door het nieuwe kabinet om studenten met een niet-westerse migratieachtergrond te helpen met de sociale inbedding in de opleiding.’