Het Grote UvA stilteruimte debat

[cmsms_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_color=”default” data_bg_color=”#ffffff” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_color_overlay=”#000000″ data_overlay_opacity=”50″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsms_column data_width=”1/1″][cmsms_text animation_delay=”0″]

Op donderdag 12 november 2015 hebben wij ‘het Grote UvA stilteruimte debat’ georganiseerd. Aan de hand van stellingen werd er gedebatteerd over het wel of geen stilteruimte realiseren binnen de UvA. Inmiddels heeft het CvB besloten om op elke campus een stilteruimte in te richten.

De stellingen waren:

  1. Een stilteruimte hoort niet thuis op een universiteit!
  2. Een stilteruimte is goed voor het mentale welzijn en dus ook voor de studieprestaties!
  3. Wegens de scheiding van kerk en staat past er geen stilteruimte binnen de UvA.

De avond werd gehost door:
Khadija Al Mourabit; Student ‘brein en cognitie’ en student Filosofie, Oud Voorzitter Amsterdam United. Tevens heeft zij gewerkt aan een documentaire over vrouwenrechten en emancipatie in Nederland en Marokko die binnenkort uitkomt.

In het panel zaten:
Oskar Verkaaik; Antropogie-docent geïnteresseerd in Globalising Culture and the Quest for Belonging.

Maryam Babur; Medewerker bij de Graduate School of Social Science; begrijpt niet waarom er geen stilteruimte is.

Tijmen de Vos; Student Economie en een van de initietiefnemers van de eerder ingerichte stilteruimte.

De beelden zijn geschoten door Michelle Borovic & Iris Looijaard. Dank!

Hieronder kun je de beelden terugkijken!

[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row][cmsms_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_color=”default” data_bg_color=”#ffffff” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_color_overlay=”#000000″ data_overlay_opacity=”50″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsms_column data_width=”1/1″][cmsms_embed link=”https://www.youtube.com/watch?v=fkauFAo9i40″ wrap=”true” animation_delay=”0″][cmsms_embed link=”https://www.youtube.com/watch?v=oE-LBAUk9Bg” wrap=”true” animation_delay=”0″][/cmsms_column][/cmsms_row]

Scheiding tussen ‘stilteruimte’ en UvA?

Afgelopen week publiceerde Folia een interview met Carla Zoethout, docent staatsrecht, over een stilteruimte op de UvA. Zoethout stelde dat een stilteruimte de scheiding tussen kerk en staat zou schenden. Iris Kooreman is een van de (reeds weer gesloten) stilteruimte-initiatiefnemers. Zij sprak met het Parool over het gebrek aan inclusiviteit op de UvA en de noodzaak van diversiteitsbeleid en een stilteruimte. Hieronder haar opiniestuk – ‘scheiding tussen ‘stilteruimte’ en UvA?’

“Tot op heden ontbreekt het op de Universiteit van Amsterdam (UvA) aan diversiteitsbeleid. De UvA wilt geen aandacht besteden aan het ondersteunen van diverse groepen met verschillende levensstijlen en overtuigingen op de universiteit – zijn openbare karakter is hierin leidend. Vanuit verschillende studentengroepen is herhaaldelijk de vraag gesteld waarom de UvA geen diversiteitsbeleid kent en onder andere geen stilteruimte wilt faciliteren binnen de universiteit. De reden hierachter: “omdat we een open universiteit zijn”. Openbare instellingen mogen zich kennelijk niet inmengen met enige vormen van culturele diversiteit, godsdienstigheid en spiritualiteit.

Het idee dat een openbare instelling zich niet moet inmengen met dit soort beleid vloeit nog steeds voort uit het idee dat kerk en staat gescheiden moeten opereren. Tegenwoordig is er vaak niet eens meer sprake van ‘kerk’ of andere groepen met een specifieke geloofsovertuiging. Het idee dat openbare instellingen zich niet aan verschillende groepen en overtuigingen moet binden, blijft echter voortbestaan. Ook de UvA beroept zich indirect op de scheiding tussen kerk en staat, als zij als ‘open universiteit’ geen diversiteitsbeleid wilt realiseren. De scheiding tussen kerk en staat is wettelijk gezien echter alles behalve bepalend voor de verhouding tussen de overheid en diverse groepen in de samenleving. Er bestaan verschillende wetten op dit gebied en deze omvatten het gelijkheidsbeginsel, neutraliteit van overheid en vrijheid van godsdienst of andere levensovertuigingen. Aan de hand hiervan wordt een diverse samenleving gewaarborgd waarin geen
enkele groep domineert.

Een stap buiten de deur van de UvA, in de gemeente van Amsterdam, wordt er dan ook heel anders omgegaan met de diversiteit die deze stad kent. De gemeente Amsterdam voert als neutrale overheid, in tegenstelling tot de UvA, wel een gedegen diversiteitsbeleid. Nederland is en blijft een land van minderheden. Vrijwel elke groep kan dan ook met steun van de gemeente Amsterdam een belangenorganisatie oprichten en zo voorzien in eigen behoeftes. Amsterdam is hier niet de enige gemeente in: tal van gemeentes voeren diversiteitsbeleid – zo laat de  overheid zien dat het bereiken van een inclusieve samenleving zich niet zelf reguleert. Beleid is hierin noodzakelijk. Het is op zijn minst opvallend dat dezelfde basis van neutraliteit en openheid bij de gemeente Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam tot een compleet tegenovergestelde beleidsvisie leidt.

Niet alleen de gemeente ziet dat er binnen de wet ruimte is voor diversiteitsbeleid. Verschillende openbare instellingen evenals universiteiten uiten hun openbare karakter juist door ruimte te geven aan alle verschillende levensvisies binnen hun instituut. De Erasmus Universiteit, de universiteit van Leiden, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, TU Delft, en nog meer, faciliteren allen een stilteruimte. Zelfs Amsterdam University College, een ‘joint venture’ tussen de UvA en de VU, heeft een ‘contemplation room’. Het wordt tijd dat de Universiteit van Amsterdam erkent dat zij, net als de samenleving, de stad Amsterdam en verschillende andere openbare instellingen en universiteiten, aan de hand van beleid ruimte moet bieden voor diversiteit. Het openbare karakter van de UvA is geen excuus waarom dit beleid niet zou moeten plaatsvinden, maar juist de reden waarom het wél zou moeten plaatsvinden. Door actief te werken aan zo’n vorm van beleid, kan de UvA werkelijk een openbare universiteit worden.”

Een universitaire stilteruimte is eigenlijk heel gewoon

[cmsms_row data_width=”boxed” data_padding_left=”3″ data_padding_right=”3″ data_color=”default” data_bg_color=”#ffffff” data_bg_position=”top center” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_size=”cover” data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_color_overlay=”#000000″ data_overlay_opacity=”50″ data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”50″][cmsms_column data_width=”1/1″][cmsms_text animation_delay=”0″]Afgelopen maandag 28 september 2015 heeft een groep studenten zich weer actief ingezet om een stilteruimte te realiseren op de Roeterseiland campus. Een ruimte die gebruikt kan worden door iedereen die behoefte heeft aan een moment van stilte, meditatie, rust en/of gebed. Voor de zomervakantie was de ruimte C1.08 ingericht als stilteruimte. Dit werd even gedoogd, maar uiteindelijk werd de ruimte toch ontruimd. De groep nam daarom deze week de lege ruimte C1.11 in gebruik, maar moest deze van de UvA al snel weer verlaten. Waarom is het bestuur van de UvA pertinent tegen een dergelijke stilteruimte? Zou een openbare universiteit niet juist een openbare stilteruimte kunnen faciliteren, waar iedereen, ongeacht afkomst, religie of overtuigingen welkom is? Kan een moment van rust of meditatie niet juist zorgen voor het verminderen van stress en bijdragen aan het psychische welzijn van studenten? Loopt de UvA wat dit betreft niet achter op andere Nederlandse universiteiten? Hieronder tref je een overzicht van andere universiteiten die wél een stilteruimte en/of gebedsruimte faciliteren.[/cmsms_text][/cmsms_column][/cmsms_row][cmsms_row data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_overlay_opacity=”50″ data_color_overlay=”#000000″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_bg_color=”#ffffff” data_color=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsms_column data_width=”1/1″][cmsms_tabs mode=”tour” position=”left” active=”1″ animation_delay=”0″][cmsms_tab title=”Erasmus Universiteit”]

De Eramus Universiteit in Rotterdam heeft een stiltecentrum. Dit is volgens hun website ‘een speciaal ingerichte ruimte waar studenten en medewerkers terechtkunnen voor bezinning, meditatie, gebed – of gewoon voor een moment van rust te midden van de drukte van alledag’. De ruimte is elke dag geopend van 7:30 tot 21:30 uur.

nieuwe-stilteruimte-1

[/cmsms_tab][cmsms_tab title=”Universiteit Leiden”]Ook de Universiteit Leiden heeft stilteruimtes, zo valt te lezen op hun website. Studenten kunnen de sleutel van deze ruimtes afhalen bij de receptie en gebruik maken van deze ruimtes voor meditatie of gebed.[/cmsms_tab][cmsms_tab title=”Radboud Universiteit”]

De Radboud universiteit heeft zelfs drie verschillende ruimtes: een kerk- of kapelruimte, een stilteruimte en een islamitische gebedsruimte (in de studentenkerk).

p1050696

[/cmsms_tab][cmsms_tab title=”Tilburg Universiteit”]

Tilburg University heeft een apart gebouw voor bezinning. Het gaat om het Zwijnsengebouw, en het volgende hierover is te lezen op hun website: ‘Het markante Zwijsengebouw, midden op de campus van Tilburg University, is het centrum voor reflectie en gebed. Uitgangspunt is hierbij dat iedereen zich welkom voelt in het gebouw en dat het levensbeschouwelijk neutraal is: het staat niet voor een specifieke geloofsgroep of religie, maar staat juist open voor studenten en medewerkers met allerlei achtergronden in cultuur, geloof en opinie. Het nodigt de bezoeker uit tot bezinning, waarmee het wil bijdragen aan meer bewustwording. De diversiteit aan bezoekers leidt tot een bijzondere uitwisseling van visies en overtuigingen’. Ook kunnen studenten en medewerkers in dit gebouw activiteiten organiseren omtrent thema’s als ethiek, filosofie, religie, meditatie en vormen van (persoonlijke) overtuiging.

zwijsen2

[/cmsms_tab][cmsms_tab title=”TU/Eindhoven”]De TU/Eindhoven heeft een stilteruimte die iedereen mag gebruiken zolang men de andere gebruikers niet stoort en de ruimte schoon en opgeruimd achterlaat.[/cmsms_tab][cmsms_tab title=”Maastricht University”]Maastricht University heeft drie gebedsruimtes, op iedere verdieping één. [/cmsms_tab][cmsms_tab title=”Universiteit Twente”]De Universiteit Twente heeft meerdere contemplation rooms: een studentenpastoraat, een stilteruimte en een moskee ingericht voor studenten die daar behoefte aan hebben.[/cmsms_tab][cmsms_tab title=”Vrije Universiteit”]

De Vrije Universiteit heeft één algemene meditatie/stilteruimte en één gebedsruimte. Ook beschikt de VU over één kerkzaal.

2548828859

[/cmsms_tab][cmsms_tab title=”Universiteit Utrecht”]De Universiteit Utrecht heeft op verschillende locaties stilteruimtes ingericht. Zowel in de binnenstad als de Uithof.[/cmsms_tab][cmsms_tab title=”TU Delft”]Op de website van TU Delft staat vermeld dat naast een uitgebreid Sport- en Cultuurcentrum ook een meditatie-/stiltecentrum wordt gefaciliteerd.[/cmsms_tab][/cmsms_tabs][/cmsms_column][/cmsms_row]